Zavolejte nám:

Právní služby

Občanské právo: právní vztahy k nemovitostem, nájem a podnájem bytových a nebytových prostor, vlastnictví bytů, veškeré typy smluv, zejména kupní, darovací, směnné, řízení před katastrálním úřadem, vymáhání pohledávek i v rámci exekuce.

Obchodní právo: zakládání a změny spolků, obchodních korporací (tj. v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstva), řešení obchodních závazkových vztahů, tj. sepisování smluv, zastupování v obchodních sporech, vymáhání pohledávek i v rámci exekuce.

Rodinné právo: zastupování před soudem při rozvodu, zastupování v řízení o svěření dítěte do péče, vypořádání společného jmění manželů, výchova a výživa dětí pro dobu do i po rozvodu manželství, vymáhání výživného i v rámci exekuce.

Pracovní právo: zastupování zaměstnance nebo zaměstnavatele v pracovně právních vztazích, zejména sepisu pracovních smluv, dohod, vymáhání nároků z neplatně rozvázaného pracovního poměru, atd.

Směnečné právo: vymáhání nároků ze směnek, sepis a podání námitek, zastupování u soudu ve směnečném řízení.

Dědické právo: zastupování dědiců v dědickém řízení u notáře jako pověřeného soudního komisaře.

Trestní právo: zastupování poškozených v trestním řízení, sepisování podání v trestním řízení, zastupování obviněných a obžalovaných před orgány činnými v trestním řízení.

Advokátní úschova: úschova finančních prostředků při koupi či prodeji nemovitostí.